Piramidy finansowe

Krystyna

Osoby nieznające się na bankowości często padają ofiarami podejrzanych instytucji, obiecujących kolosalne zyski w krótkim czasie. Mechanizmy, na których opierają się takie fundusze to zazwyczaj odpowiedniki piramid finansowych. Oznacza to, że zyski są wypłacane dopóki do funduszu przystępują nowe osoby, powierzające organizacji swoje pieniądze. Wypłacane więc zyski nie pochodzą z […]

Bezpieczne inwestowanie

Krystyna

Posiadasz zapas gotówki i chcesz ją dobrze zainwestować? Pamiętaj, by przed wybraniem funduszu obiecującego bardzo wysokie zyski dokładnie sprawdzić instytucję, która go oferuje. Jeśli jest to bank, możemy być pewni, że jest to instytucja regularnie kontrolowana oraz spełniająca wymogi nałożone przez państwo. Jeśli zaś jest to parabank, to nie mamy […]

Popularność parabanków

Krystyna

Chociaż eksperci przestrzegają przed korzystaniem z usług parabanków, a media co jakiś czas donoszą o oszukanych klientach takich instytucji, parabanki wciąż istnieją i przyciągają nowych klientów. Jakie są tego przyczyny? Przede wszystkim, wiele osób wciąż nie jest świadomych różnicy między parabankami, a bankami. A przecież to tylko te drugie podlegają […]

Funkcjonowanie banków

Krystyna

Ze względu na bardzo ważną rolę, jaką odgrywają w gospodarce banki, ich funkcjonowanie musi być kontrolowane przez państwowe instytucje. Dzięki temu, możliwe jest zapobieganie rozregulowaniu gospodarki oraz reagowanie w przypadku nadchodzącej upadłości. Dzięki zewnętrznej kontroli i stosowaniu gwarancji względem banków możliwe jest swobodne i bezpieczne korzystanie z ich usług przez […]

Zarządzanie swoimi pieniędzmi

Krystyna

W obecnych czasach mało kto z nas trzyma pokaźną kwotę gotówki w domu lub przy sobie. Zarządzanie naszymi pieniędzmi przekazujemy odpowiednim instytucjom, w tym bankom. To one prowadzą nasze konta, dbają o zwiększenie przechowywanych u nich oszczędności oraz udzielają nam kredytów i pożyczek. Ze względu na fakt, że wszystkie banki […]

Pożyczki od parabanków

Krystyna

Poszukując ofert lokat inwestycyjnych czy możliwości wzięcia kredytu możemy napotkać ogłoszenia wyróżniające się niespodziewanie dobrymi parametrami. Zanim zaczniemy zastanawiać się nad możliwością skorzystania z nich, sprawdźmy dokładnie instytucję, która je proponuje. Nierzadko są to bowiem parabanki, które nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia finansowego w przypadku upadłości, a niskie wymogi związane z […]

Ostrożność przede wszystkim

Krystyna

Pośród wielu ofert dotyczących sposobu inwestycji pieniędzy, możemy natrafić na te oferowane przez parabanki. Z reguły wyróżniają się one obiecywaną bardzo wysoką stopą zwrotu oraz niskim wymaganym wkładem. Takie oferty powinny wzbudzić naszą podejrzliwość, gdyż wskazują, że są oparte na mechanizmie piramidy finansowej – a więc zyski będą wypłacane tylko […]

Podejrzane fundusze inwestycyjne

Krystyna

Któż z nas nie chciałby się wzbogacić? Istnieje na to wiele sposobów, a jednym z nich jest zakładanie lokat długoterminowych, opartych na funduszach inwestycyjnych. Kiedy przyjrzeć się szczegółom dostępnych ofert, można zauważyć, że znacznie różnią się one spodziewanym zyskiem i oprocentowaniem. Skąd wynikają te różnice? Po dokładnym przeanalizowaniu ofert z […]

Bank centralny a gospodarka krajowa

Krystyna

System bankowy każdego państwa musi być obsługiwany przez instytucję sprawującą kontrolę nad bankami komercyjnymi oraz odpowiedzialną za emitowanie pieniędzy gotówkowych. Taką instytucją jest bank centralny, będący jednostką państwową. Jedną z funkcji banku centralnego jest wprowadzanie do obiegu pieniędzy. Dzieje się to poprzez, na przykład, udzielanie kredytów bankom komercyjnym, które następnie […]