Bank centralny a gospodarka krajowa

Krystyna
zapraszmy do wolsztyna radca prawny wolsztyn wolsztyńscy radcy

System bankowy każdego państwa musi być obsługiwany przez instytucję sprawującą kontrolę nad bankami komercyjnymi oraz odpowiedzialną za emitowanie pieniędzy gotówkowych. Taką instytucją jest bank centralny, będący jednostką państwową. Jedną z funkcji banku centralnego jest wprowadzanie do obiegu pieniędzy. Dzieje się to poprzez, na przykład, udzielanie kredytów bankom komercyjnym, które następnie przekazują pieniądze swoim klientom – a więc zarówno osobom prywatnym, jak i firmom. Ponadto, bank centralny danego państwa może dokonywać transakcji ze swoimi odpowiednikami w innych krajach. Jako jednostka państwowa prowadzi on również rachunki instytucji państwowych. Polski bank centralny to Narodowy Bank Polski (NBP), a jego zadania określa konstytucja. Najważniejszym zadaniem NBP jest dbanie o to, by ceny znajdowały się na stabilnym poziomie. W przypadku nagłych ich skoków i spadków może bowiem dojść do rozregulowania całego systemu ekonomicznego kraju, a dodatkowo może to spowodować społeczne niepokoje, a nawet rozruchy. Bardzo ważną funkcją NBP jest również funkcja edukacyjna, gdyż jednym z celów banku centralnego jest podnoszenie świadomości wśród obywateli co do tego, na jakich zasadach opiera się współczesny świat finansowy i na co należy zwracać uwagę w codziennym życiu związanym zwłaszcza z zaciąganiem kredytów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Next Post

Podejrzane fundusze inwestycyjne

Któż z nas nie chciałby się wzbogacić? Istnieje na to wiele sposobów, a jednym z nich jest zakładanie lokat długoterminowych, opartych na funduszach inwestycyjnych. Kiedy przyjrzeć się szczegółom dostępnych ofert, można zauważyć, że znacznie różnią się one spodziewanym zyskiem i oprocentowaniem. Skąd wynikają te różnice? Po dokładnym przeanalizowaniu ofert z […]