Czynniki wpływające na cenę waluty

Krystyna

Podstawową wiedzą jaką musimy posiadać w sytuacji gdy chcemy zacząć grać na międzynarodowym rynku walutowym jest to co wpływa na wzrost lub spadek ceny danej waluty. Praktycznie od zawsze zauważamy pewne wahania na rynku walutowym. Widzimy zmiany między silniejszymi walutami, a tymi, za które zapłacimy nieco mniej. Jednak różnice te nie biorą się z powietrza, a w zarabianiu na walutach chodzi właśnie o te różnice.

Czynniki determinujące cenę waluty możemy podzielić na dwie części. Pierwsza dotyczy danych makroekonomicznych, takich jak wzrost gospodarczy, inflacja oraz stopy procentowe. Oczywiście istnieją jeszcze inne wartości, które należałoby tutaj dopisać, jednak trzy wymienione wyżej aspekty są najważniejsze i stanowią główną siłę w decydowaniu o końcowym wyniku danej waluty. Analitycy pracujący na Forexie badają wspomniane czynniki i wysuwają spekulacje co do tendencji na rynku walutowym.

Warto zatem korzystać z usług brokera, który posiada dobrą ekipę analityków. Właściwe przewidywanie i zbieranie informacji przełoży się na zyski. Kolejną częścią składową ogólnego wyniku cen walut jest polityka. Ma ona ogromny wpływ na kursy, co można przedstawić na prostym przykładzie.

Jeśli polityk informuje o dobrej kondycji gospodarczej kraju, na przykład Polski, to wtedy mamy do czynienia z umocnieniem się złotego. Rynek walutowy jest bardzo wrażliwy na doniesienia z sceny politycznej. Oczywiście nie dotyczy to wyłącznie wypowiedzi polityków, lecz również działań rządu lub zapowiedzi określonych działań politycznych..